3. Sınıf Matematik Etkinlikleri (PDF)

3. sınıf matematik etkinlikleri, çocukların matematik dersini ve genel olarak matematiği sevmelerine yardımcı olacak etkinliklerdir. Bu sayfada hem PDF şeklinde 3. sınıf matematik etkinlikleri sunduk hem 3. sınıf matematik oyunları sunduk hem de toplu olarak yapılabilecek 3. sınıf matematik etkinlikleri sunduk. Buradaki etkinlikler ile 3. sınıf seviyesindeki çocuklara matematiğin eğlenceli yanlarını göstermek ve ders başarısını artırmak çok daha kolay olacak.

3. Sınıf Matematik Etkinlikleri PDF

3. Sınıf Matematik Etkinlikleri (PDF)

3. Sınıf Ritmik Sayma Etkinlikleri PDF

3. Sınıf Ritmik Sayma Etkinlikleri (PDF)

3. Sınıf Problem Çözme Etkinlikleri PDF

3. Sınıf Problem Çözme Etkinlikleri (PDF)

3. Sınıf Matematik Etkinliği PDF

3. Sınıf Matematik Etkinliği (PDF)

Faydalı ve Eğlenceli 3. Sınıf Matematik Etkinlikleri

3. Sınıf toplama etkinliği

3. Sınıf Matematiksel Etkinlik

3. sınıf matematik etkinliği

3. Sınıf Matematik Etkinliği

3. Sınıf toplama etkinliği

3. Sınıf Toplama Etkinliği

3. Sınıf sayısal etkinlik

3. Sınıf Sayısal Etkinlik

Üst kısımdaki 3. sınıf matematik etkinlikleri, reklamsız ve pedagog onaylı olan MentalUP uygulamasına aittir.

Derslere Yardımcı 3. Sınıf Matematik Etkinlikleri

3. sınıf matematik etkinlikleri

Matematik dersi kimi öğrenciler için hızlı kavranan bir ders niteliğindeyken kimi öğrenciler tarafından da oldukça zorlu bir eğitim sürecidir. Okul, sınıf ortamı ve öğretmenlerin yanı sıra ders içerisinde uygulanan etkinlikler de matematik öğrenimini etkilemektedir. Bu nedenle ilköğretim seviyesindeki öğrencilere matematik etkinliklerinin uygun koşullarda verilmesi son derece önemlidir.

Öğretmenler ve aileler, matematik etkinliklerinin öğretilmesi ve uygulanmasında önemli rehberlerdir. Özellikle ilköğretimde öğrencilere kazandırılmaya çalışılan matematik eğitimi için, 3. sınıf çok riskli bir dönemdir. Çünkü 1. ve 2. sınıf öğrencileri daha çok okuma yazma ile meşgul olduklarından matematik için tanımsal ve başlangıca hazırlık eğitimi alırlar fakat 3. sınıfta daha derinlemesine matematik eğitimi görürler. Bundan dolayı 3. Sınıf matematik etkinliklerinin hazırlanması ve uygulanması titizlikle gerçekleştirilmelidir. Şimdi gelelim en sevilen 3. Sınıf matematik etkinliklerine. İşte, en sevilen 3. Sınıf matematik etkinlikleri:

#1 Sınıfta Alışveriş: 3. Sınıf Matematik Etkinliği

3. Sınıf matematik etkinliği alışveriş

Öğrencilerin hem 1. ve 2. sınıf matematik kavramlarının tekrar etmeleri hem de canlandırmalarla zihinlerinden dört işlem yapmalarını sağlayan bir etkinlik/oyundur.

İlk olarak öğretmen sınıftaki öğrencileri gruplara ayırarak kimi öğrencilere iş yeri sahibi satıcı rolleri (Bakkal, manav, kırtasiye, kasap gibi) verir, kimi öğrencilere de alışveriş yapan müşteri rolünü verir.

Ardından sınıftaki sıraları kullanarak belli aralıklarla sınıfta küçük dükkânlar oluşturur. Dükkânların üzerinde de satışa uygun el yapımı materyaller bulunur.

Öğrenciler, öğretmenlerinin verdiği materyal etkinlik paraları ile alışverişe başlar.

Hem müşteri rolündeki öğrenciler hem de satıcı rolündeki öğrenciler alışveriş esnasında toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeden oluşan dört işlemleri zihinlerinden yaparak alışveriş etkinliğini gerçekleştirirler.

Etkinliğin amacı öğrencilerin sıkılmadan, aktif ve keyifli bir şekilde matematik tekrarı yapmalarını ve zihinden problem çözmelerini sağlamaktır.

#2 Soru Çarkıfeleği Matematik Etkinliği

soru çarkıfeleği matematik oyunu

Öğrencilerin birbiri ile yarıştığı, yarışırken de öğrendiği çarkıfelek tadında bir etkinliktir. Bu etkinlik, öğrencilerin hem keyifli zaman geçirmelerini hem de birbirleri ile iş birliği yapmalarını sağlar.

Öğretmen rehberliğinde sınıf, kişi sayısına göre birkaç gruba ayrılır. Bu noktada önemli olan; öğrencilerin gruplarda eşit sayıda bulunmasıdır. Dışarıda kalan öğrenci olduğunda da etkinliğe dâhil edilmesi için gözlemci olması sağlanabilir. Fakat etkinlik tekrarlandığında dışarıda kalan öğrencinin değişmesi gereklidir.

Gruplar, sınıf içerisinde öğretmenin belirlediği yerlere otururlar.

Ardından öğretmen sınıfta, tüm grupların görebileceği bir alana hazırladığı soru çarkıfeleğini yerleştirir.

Soru çarkıfeleği, öğrenciler için üzerinde soruların yer aldığı bir platformdur.

Öğretmen soru çarkıfeleğini çevirdikten sonra çıkan soruyu grupların çözmesi için belli bir süre verir.

Süre dolduktan sonra cevapları kâğıtlara yazan gruplar kâğıtları öğretmene verir ve öğretmen de doğru cevap veren grupların hanesi birer puan ekler.

Matematik dersi süresince soru çarkıfeleği dönmeye ve gruplar soruları cevaplandırmaya devam eder.

Etkinlik esnasında dışarıda kalan öğrenci öğretmen yerine soru çarkıfeleğini çevirebilir ve de arkadaşlarını gözlemleyebilir.

Güvenli ve Dijital Matematik Etkinlikleri:

Matematik ve mantık becerilerini geliştirmek isteyen bütün çocuklar için en kolay ve etkili seçenekler arasında dijital oyunları saymak mümkün. Bu noktada ebeveynlerin endişesi güvenli ve reklam içermeyen bir oyun bulmak.

3. sınıf öğrencilerinin de diğer yaş grupları gibi çok sevdiği egzersizler sunan MentalUP Matematik Oyunları, reklamsız ve güvenli bir çocuk zeka oyunu/uygulamasıdır.

Düzenli kullanımda zeka becerilerini güçlendirdiği kanıtlanan MentalUP, 4-13 yaş arası tüm çocukların çok sevdiği oyunlara sahiptir.

MentalUP’ı Hemen Dene

#3 Roma Rakamlarını Bulma Etkinliği

Roma rakamları matematik etkinliği

Roma rakamlarının öğretildiği 3. sınıflar için bu rakamları bulma, hem kazanım hem de zihinsel gelişim etkinliği niteliğinde kabul edilir.

Öncelikle öğretmen tarafından öğrencilere Roma rakamları görsel materyallerle desteklenerek öğretilir.

Ardından öğretmenin sınıfa getirdiği materyalle birlikte etkinlik, öğrenciler tarafından uygulanmaya başlanır.

Materyal, Roma rakamlarının yer aldığı kutucuklardan oluşur. Her bir Roma rakamı için ayrı bir kutucuk hazırlanır ve üzerleri için bir de kapak konumlandırılır.

Öğrenciler belli bir süre kapağı açık bu kutucuklara bakarak, her bir Roma rakamının yerini zihinlerinde tutarlar.

Daha sonra öğretmen tahtaya yazdığı sayının karşılığının hangi Roma rakamı olduğunu ve bu Roma rakamının hangi kutucukta yer aldığını sorar.

Öğrenciler sırasıyla kendisine sorulan Roma rakamını bularak sırayı bir sonraki arkadaşına bırakır.

#4 Diğer 3. Sınıf Matematik Etkinlikleri

Yukarıda açıklanan 3. sınıf matematik etkinlikleri daha çok öğrencilerin keyif almasını ve öğrenirken %100 katılım göstermesini hedefler. Bu tarz etkinlikler neredeyse tüm ders süresince devam eder ve de materyal bakımından oldukça zenginlik gösterir. Bunun yanında yapılabilecek birçok başkaca etkinlik de mevcuttur.

 • 3. Sınıf öğrencilerinin yapabilecekleri matematik etkinliklerinden bahsederken hem bol soru çözmelerini sağlayan hem de ev ödevi olarak verilen çalışma kâğıdı etkinliklerinden bahsetmemek olmaz. Bu etkinlikler öğrencilerin ebeveynleri ile beraber etkinlik yapmasını ve aile bağlarının güçlendirilmesini de sağlar. Öğretmenler ya da ebeveynler çalışma kâğıdı etkinliklerine, çizimler ile boyamalar ekleyerek öğrencilerin sıkılmadan ve keyif alarak soruları çözmesini sağlayabilir.
 • Ritmik saymayı öğrenciler için daha keyifli ve zihinde kalıcı hale getirmek için şarkılarla ritmik saymalar yapılabilir.
 • Birbirinden farklı desenlerde ve renklerde öğrencilere sunulan örüntü etkinlikleri ile de örüntü ve süsleme konusu pekiştirilebilir. Önemli olan öğrencilerin konuya uygun şekilde verilen örüntüleri, yansıma ve devam ettirme aşamaları ile gerçekleştirebilmeleridir.

Akıllı Telefonlarda 3. Sınıf Matematik Etkinlikleri

Türkiye’de geliştirilen ve 2021 itibariyle 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilen dijital zeka oyunları uygulaması MentalUP’ın matematiksel becerileri de güçlendirdiğini biliyor muydunuz? MentalUP Matematik Oyunları ve etkinlikleri düzenli kullanımda zihinsel becerileri güçlendirir ve aynı zamanda zihinsel berraklık sağlar.

Matematik derslerini sevmeyen ya da yapamadığını düşünen çocukların MentalUP matematik oyunları ile sayısal becerilerini güçlendirmeleri mümkün.

MentalUP Matematik Oyunu’nu deneyin

İlköğretimde Matematik Eğitiminin Önemi

 • Öğrenmek için gelişimlerinin en açık olduğu yaş aralığına sahip ilköğretim öğrencilerinin, matematik kavramlarını ve problemlerini kavramak için ilköğretimde sağlam temelli matematik eğitimi almaları yararlıdır.
 • İlköğretimde, okuma yazma öğretiminin yanında matematik eğitiminin de verilmesi, öğrencilerin düşünme ve kavrama kabiliyetlerinin gelişmesine de olanak sağlar.
 • İlköğretimde temel matematik eğitimini alan öğrenciler, gelişmiş matematik öğretilerini de hızlıca kavrayabilirler. Böylelikle analitik düşünme ve problem çözme becerileri kolayca gelişir.
 • Özellikle 3. Sınıf matematik etkinliklerinin uygulandığı dönemler daha kalıcı nitelikte olduğu için öğrencilere avantaj sağlar.

3. Sınıf Matematik Etkinliklerinin Amacı

İlköğretimde matematik dersinin uygulanması ne kadar önemli ise sınıflar için ayrıca oluşturulan etkinliklerin amaçları da o kadar önemlidir. 1. ve 2. sınıf matematik etkinlikleri daha çok başlangıç seviyesine hazırlık ve matematik ile tanışma temelli olurken 3. sınıf matematik etkinlikleri daha bilimsel ve temele dayandırılarak öğrencilere aktarılır. Bu nedenle ilköğretim 3. sınıf öğrencilerine uygulanan matematik etkinlikleri, bazı amaçlar niteliğinde hazırlanmaktadır.

 • Etkinliklerin ilk amacı 1. ve 2. sınıf etkinliklerinde öğretilen matematik tanımlarının tekrar edilerek pekiştirilmesidir.
 • Ardından etkinliklerin tümünde öğrencilere, yeni matematik kavramlarını ve problemlerini en iyi şekilde kazandırılma amacı hedeflenmelidir.
 • Etkinliklerde sadece matematik öğretimi amaçlanmaz, öğrencilerin analitik düşünmelerini ve bu düşüncelerle problem çözme kabiliyetlerinin geliştirilmesi de amaçlanır.
 • Düşünce becerilerini doğru kullanmayı öğrenen öğrencilerin etkinliklerle beraber kritik durumlarda da problemleri hızlıca çözüme kavuşturabilmeleri hedeflenir.
 • Etkinlikler sadece okul ortamında ya da sınıfta uygulanması ile de sınırlı kalmayarak öğrencilerin tüm etkinlik kazanımlarını günlük hayatta kullanabilmeleri amaçlanır.
 • 3. Sınıf matematik etkinliklerinin bir diğer amacı da uygulanma esnasında okul kadrosuyla ebeveynlerin öğrenciler için ortak çalışmasıdır.
 • Öğrencilerin etkinliklere katılmasıyla da özgüvenlerinin gelişmesi ve girişkenliklerinin artması hedeflenir.
 • Öğrencilerin etkinliklerde gösterdikleri başarılar ve sınıf arkadaşlarıyla yaşadıkları işbirlikçi faaliyetlerle de iletişim kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanır.
BU YAZIYI OKUYANLAR AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARI DA İNCELEDİ
ANA SAYFA / BLOG / Çocukların En Sevdiği 3. Sınıf Matematik Etkinlikleri