KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞEN ÖĞRENME STİLLERİ ve ETKİLİ YÖNTEMLER

ANA SAYFA / BLOG / Kişiden Kişiye Değişen Öğrenme Stilleri ve Etkili Yöntemler
Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2018

Herkes öğrenebilir (İnsanların çok büyük bir bölümü öğrenebilir) düşüncesiyle araştırılan öğrenme biçimleri, bireyler arası karakteristik farklar göz önünde bulundurularak keşfedilmiştir. Bu görüş, her bireyin farklı yöntemlerle bilgiye ulaşma ve bilgiyi kayıt etme tarzına sahip olması mantığına dayanır. Yapılan araştırmalarla geçerliliği kanıtlanmış Dunn&Dunn öğrenme stilleri modeli benimsendiğinde eğitimde verimliliğin artırılabildiği gözlemlenmiştir.

Peki, hangi öğrenme biçimlerinin hangi ders çalışma teknikleriyle pekiştirildiğini görelim.

Öğrenme Stilleri

DUNN & DUNN ÖĞRENME STİLLERİ NELERDİR?

Dr. Rita Dunn ve Dr. Kenneth Dunn tarafından 1967 yılında ortaya konulan Dunn&Dunn öğrenme stili modeli 3 farklı öğrenme yönteminden bahseder.

Çocuklarda öğrenme becerilerini geliştiren ve eğlenceli beyin egzersizlerinden oluşan eğitici zeka oyunları uygumalası MentalUP’ı inceleyin

Dunn&Dunn Öğrenme Stilleri Şu İlkelere Dayanır:

 1. İnsanların çok büyük bir bölümü öğrenebilir
 2. Öğretme stili, çevresel faktörler ve öğrenim kaynakları farklı öğrenme tarzlarına göre yeniden yapılandırılabilir.
 3. Her bireyin kendine özel güçlü yanları vardır.
 4. Sadece öğrenenlerin değil; öğreticilerin de bir çeşit öğretim stili vardır
 5. Öğrenme biçimleri göz önünde bulundurularak çeşitlendirilen öğretim stilleri eğitimde başarıyı sağlar.
 6. Öğretmen/öğreticiler, öğretme tarzını oluştururken öğrenim stillerinden yardım alabilirler.

Şimdi bu 3 farklı öğrenme yöntemini size tanıtacağız:

1- Görsel Öğrenme Stili

Görerek, gözlem yaparak ve okuyarak öğrenmenin baskın olduğu öğrenme biçimidir. Görsel tablolar, renkli bloklar, çeşitli görsel kompozisyonlar görsel öğrenme stiline hakim insanlara daha fazla hitap eder.

Görsel Öğrenme Stilini Benimsemiş Kişilerin Özellikleri

Görselleri, beden dilinden yakalamak mümkündür. Bir şey düşünürken genellikle yukarı (sağ üst çapraza, sol üst çapraza) bakarlar. Giyim ve görünüşleriyle de dikkat çekerler. Görseller, kılık kıyafetine özen gösteren titiz kişilerdir. Dağınık ortamları sevmezler. İlkokul 1.sınıf öğrencisi bir çocuğun bile bu tür davranışlarını gözlemlemek mümkündür. Mesela, okul çantaları düzenlidir ve ders çalışırken ortalığı dağıtmazlar.

Görseller İçin Verimli Ders Çalışma & Öğrenme Teknikleri

 • Görsel öğrenme biçimine yatkın kişiler ders esnasında not aldıklarında konuyu daha rahat öğrenip hafızalarında kalıcı kılabilirler.
 • Özetler ve önemli notlar şeklinde çalışmaları verimli olur.
 • Önemli gördükleri bölümleri renkli kalemlerle işaretlediklerinde daha rahat öğrenirler.
 • Bir problemi çözerken, çözüm aşamaları hakkında notlar alabilirler. Bu sayede keşfettikleri yöntemleri de kalıcı kılabilirler.
 • Şemalardan, sembollerden, şekillerden ve grafiklerden yardım alarak çalışmaları etkili olur.
 • Multimedya araçları ve interaktif zeka oyunları (Bkz: MentalUP Görsel Zeka Oyunları ) ile becerilerini geliştirebilirler.

2- İşitsel Öğrenme Stili

Dinleyerek, tartışarak ve sık sık iletişim kurarak öğrenmenin baskın olduğu öğrenme biçimidir. Seminerler, ses kayıtları, müzik veya benzeri ses öğeleri işitsel öğrenme stiline hakim insanlara daha fazla hitap eder.

İşitsel Öğrenme Stilini Benimsemiş Kişilerin Özellikleri

İşitseller, görsellere göre daha sosyaldirler. Ders çalışırken birilerinin kendilerine eşlik etmesinden hoşlanırlar. Sohbet etmekten ve tartışmaktan keyif alırlar. Bir şeyler düşünürken ne yukarı, ne de aşağı bakarlar. İşitseller genellikle düşünme sırasında göz-kulak hizasına bakarlar.

İşitseller İçin Verimli Ders Çalışma & Öğrenme Teknikleri

 • İşitseller, kendilerine eşlik edecek bir çalışma arkadaşı olduğunda daha etkin öğrenirler.
 • Okuma ve dinleme sırasında ses kaydı alıp tekrar dinlediklerinde, bilgileri etkin bir şekilde hafızalarına kayıt edebilirler.
 • Sesli okuma yöntemi, işitseller için daha verimlidir.
 • Önemli başlıkları veya önemli kısımları daha yüksek sesle okuyarak öğrenme sürecini hızlandırabilirler.
 • Anlatılanları dinledikten sonra tekrar hatırlamak istediklerinde öğreticinin anlatım tarzıyla tekrar etmeleri etkili olur.
 • İşitsel alana hitap eden, sesli bildirim ve sesli yönergelere sahip MentalUP İşitsel Zeka Oyunları ile öğrenim becerilerini geliştirebilirler.

3- Dokunsal Öğrenme Stili (Kinestetik)

Uygulayarak, dokunarak veya bizzat sürece dahil olarak öğrenmenin baskın olduğu öğrenme stilidir. Deneyler, fiziksel araç gereçler, uygulama projeleri dokunsan öğrenme biçimine hakim insanlara (kinestetiklere) daha fazla hitap eder.

Dokunsal Öğrenme biçimini Benimsemiş Kişilerin Özellikleri

Enerjileri hiç düşmez ve sürekli hareketlidirler. Zaman zaman hiperaktif belirtileri gösterirler. Kinestetik çocukların, enerjileri doğru yerlere kanalize edilemezse problem çocuk gibi algılanabilirler. Onlar için asıl olan sürekli bir şeylerle uğraşmaktır. Hareketlilikleri gözden kaçmaz.

Dokunsallar İçin Verimli Ders Çalışma & Öğrenme Teknikleri

 • Normal şartlarda öğrencilerin masa başında ve düzenli bir ortamda çalışmaları tavsiye edilirken kinestetikler için biraz daha esnek davranılması önerilir.
 • Hareket olarak çok fazla kısıtlanmaktan hoşlanmadıkları için ders çalışma esnasında hareket etmelerine müsaade edilirse daha verimli olur. Örneğin, okuması gereken bir metni odada volta atarak okumasında bir sakınca görülmez.
 • Gezerek, görerek, katılım sağlayarak öğrenmelerine imkan tanımak gerekir.
 • Bir işle meşgul olurken bile küçük eşyalarla oynamayı sevdikleri için eğitici materyallerle (oyun hamuru, yapboz vb) desteklenmeleri faydalı olur.
 • Bol bol deney yapmaya teşvik edilirse ve imkan verilirse dokunsallar (kinestetikler) oldukça iyi öğrenirler.
 • Kinestetikler, çoğu kez dikkat eksikliği belirtileri gösterdiği için MentalUP Dikkat Oyunları ile dikkat becerilerini geliştirebilir, konsantrasyonlarını artırabilirler.

Çocukların Öğrenme ve Problem Çözme Becerilerini Geliştiren Oyun Stilleri

Bu konuda özellikle mekanik oyuncaklar ve zeka oyunları tavsiye edilmektedir. Çocuk gelişim uzmanları, oyunların çocuklarda hem ruh sağlığına, hem de zeka gelişimine iyi geldiğini sıklıkla vurguluyor. Günümüzde zeka oyunlarına tablet, telefon ve bilgisayar programları da eklendi. Özellikle interaktif oyunlar uzmanlar tarafından önerilmektedir.

MentalUP İnteraktif Zeka Oyunları, çocukların dikkat, hafıza, konsantrasyon gelişimini destekleyen bilimsel bir oyun uygulamasıdır. TÜBİTAK desteği ile geliştirilen MentalUP, egzersiz sayısıyla da benzer global uygulamalardan daha geniş içeriğe sahiptir.

Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve alanında uzman doktorların tasarladığı zeka oyunları uygulaması, Türkiye’nin eğitimde başarılı zincir okulları tarafından ders içeriği olarak kullanılıyor. Siz de ücretsiz kullanabilirsiniz.

MentalUP Eğitsel Akıl Oyunları:

Şimdi Dene