DUYGUSAL ZEKA NEDİR? EQ GELİŞTİRME VE HESAPLAMA

ANA SAYFA / BLOG / Duygusal Zeka Nedir? EQ Geliştirme ve Hesaplama
Son Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2019

Duygusal zeka: İnsan duygularını yorumlama, yönetme ve kontrol altında tutma becerisini ifade eder. Evrensel tanımı EQ (emotional quotient) şeklindedir. Bir bütün olan zekanın, kendi içerisinde sınıflandırılmasıyla ortaya çıkan zeka alanlarından biri de duygusal zekadır.

Duygusal Zeka Nedir?

Zekanın nasıl sınıflandırıldığını kısaca açıklarsak “duygusal zeka ne demek” sorusunu daha iyi yanıtlamış olacağız. İnsan zekası:

 • IQ: Mantıksal Zeka
 • EQ: Duygusal Zeka
 • SQ: Ruhsal Zeka
Duygusal zeka

Olmak üzere 3 farklı kategori altında incelenmektedir. Şu an incelediğimiz EQ, yani duygusal zekayı beynin sağ bölümü temsil etmektedir. Beyninizin sağ - sol bölümlerinden hangisini daha aktif kullandığınızı merak ediyorsanız aşağıdaki test yardımıyla kolayca öğrenebilirsiniz:

sağ-sol beyin testi

Sağ-Sol Beyin Testi

Beyninizin sanatsal, duygusal, mantıksal, gerçekçi yönlerini hangi oranlarda kullandığınızı ölçer ve detaylı raporlar verir.

Duygusal zekayı; duygusal durumları çözümleme, yönetme, çıkarım sağlama ve başkalarının duygularını yönetme gibi birden fazla beceri ile tanımlamıştık.

Peki,

Duygusal Zekayı Nerelerde Kullanırız?

İşte bu soru, konuyu çok daha iyi anlamamız için önemli bir soru.

 • EQ oranı yüksek insanlarda liderlik vasıfları gözlemlenir.
 • EQ oranı yüksek insanlar daha fazla güven duygusu taşırlar.
 • Sosyal ilişkilerde duygusal zekanın önemi yüksektir. Hem kendi duygularını, hem de diğer insanların duygularını yorumlama yeteneği sosyal ilişkilerin güçlenmesini sağlar. Aynı şekilde ikili ilişkilerin de…
 • Siyasiler, kendi görüşlerini topluma kabul ettirmek ve destekçi (seçmen) toplamak için sık sık insanların duygularına hitap ederler. Hatta halk tarafından; duygusal zekası yüksek siyasilerin, mantıksal zekası yüksek siyasilere oranla daha fazla desteklendiğini görmek de mümkündür.
 • Duygusal zeka, anlam yükleyebilmek adına da önemlidir. Örneğin, toplumda görmekten hoşlanmadığımız bir takım davranışların neden ısrarla tekrar ettiğini anlamamızı sağlayabilir. Anlam verebiliyor olmak hem ruh sağlığımız için önemlidir, hem de çözüm üretebilmek için.
 • Empati yeteneği, EQ oranı ile ilgilidir.
 • EQ oranımız aynı zamanda mücadele yeteneğimizdir. Bu oran ne kadar yüksekse duygularımızla başa çıkmayı, duygusal çatışmaları aşmayı o kadar iyi biliriz.
 • Zekanın duygusal bölümü insanı robot gibi davranmaktan alıkoyar. Bakın bu çok önemli bir maddedir çünkü insanı insan yapan bir kavramdan bahsetmiş olduk.
 • Aynı şekilde insanın içsel huzuru, uyumu ve mutluluğu yakalaması için önemli bir beceri olduğunu söylememiz gerekir.
 • Davranış biliminde duygusal zekanın yeri ve önemi yüksektir. Davranış bilimciler, inceleme alanı olan insanların hangi davranışı neden yaptığı noktasında duygusal faktörleri de incelerler.
 • Terapistler veya ruhsal problemlerle ilgilenen doktorların uzmanlık alanıyla doğrudan ilgilidir.

Yukarıdaki maddeleri incelediğimizde çarpıcı bir sonuçla karşılaşıyoruz. Aslında bir o kadar olası fakat bizim daha öncesinde hesaplamadığımız bir sonuç bu. Evet, yukarıdaki maddeler bize şunu anlatıyor:

Hayatta mutlu ve başarılı olmanın yolları, yalnızca yüksek IQ’ya sahip olmakla ilgili değildir. EQ da en az aynı öneme sahiptir. Aslında bu ikisi birer denge taşıdır.

ÖZETLE:

EQ oranı yüksek, yani duygusal zekası gelişmiş insanlar; kendi karmaşık duygularını çözümleme ve sosyal çıkarımlar yapma yeteneğine sahip kişilerdir. Bu denge mutluluğu da beraberinde sağlar. Daha doğrusu, bu becerileri EQ puanları ile doğru orantılıdır. Tıpkı kişisel zekada olduğu gibi…

Peki,

Duygusal zeka (EQ) nasıl ölçülür?

EQ puanı nasıl hesaplanır?

EQ’nun hesaplanması oldukça güçtür çünkü hesaplamada geçerli kriter olan bilgi ile beceri arasındaki fark belirsizliği fazladır. Bunu şöyle açıklayabiliriz:

Duygusal zeka oranı (EQ)

Tecrübe ile yakın ilişkilidir. Örneğin, bir duyguyu ilk kez yaşamak ile ikinci kez yaşamak arasında duygu yoğunluğu farkı vardır. Yani kişinin duygusal çıkarımları geçmiş tecrübeleriyle ilişkilidir. Öte yandan bunun ne boyutta bir etken olduğu da bilinmemektedir. İşte bu tecrübe ile zihinsel beceri arasındaki belirsizlik, EQ’nun da hesaplanabilmesini güç kılmıştır.

Duygusal Zeka Nasıl Geliştirilir?

Duygusal zekanın geliştirilip geliştirilemeyeceği de bilim adamları arasında tartışma konusudur. Geliştirilebilir olduğunu savunanlar bilim adamları ise ağırlıklı olarak çocuklukta verilecek sevginin gerekliliğine vurgu yapmaktadır.

Mantıksal Zeka Oranı (IQ) ise

Kişinin mantık yürütebilme becerileriyle doğru orantılıdır. Dolayısıyla, mantık yürütmeye yardımcı olan entelektüel bilgi seviyesinin, IQ üzerinde etkisi vardır. Entelektüel bilgi seviyesi arttıkça mantık yürütme becerisi; mantık yürütme becerisi arttıkça IQ seviyesi artar. IQ skorunu artırmak isteyenler için bilimsel bir egzersiz olan MentalUP tavsiye edilir.

MentalUP’ın içerisinde bulunan görsel, sözel, mantıksal zeka egzersizleri sayesinde ilgili alanlarda zeka gelişimini destekler. Aynı zamanda, dikkati ve hafızayı güçlendirir. Üstelik bu egzersizlerin tamamı oyun şeklinde tasarlanmıştır. Hem bilimsel, hem de eğlencelidir.

MentalUP Beyin Egzersizleri özellikle ortaokul, ilkokul ve okul öncesi çağındaki çocuklar için çok daha yüksek faydaya sahiptir çünkü zihinsel gelişim büyük oranda çocuk yaşlarda gerçekleşmektedir.

MentalUP Beyin Egzersizleri’ni deneyin, kendinizin veya çocuğunuzun zihinsel potansiyelini keşfedin. Performans raporlarını inceleyin, yaşıtlarla karşılaştırın ve zayıf yönlerinizi geliştirin.

MentalUP, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin desteğiyle, alanında uzman doktorlar, akademisyenler ve oyun tasarımcıları tarafından geliştirilmiştir. Çocuklar üzerindeki olumlu etkileri incelenmiş ve R.S.D tarafından PEDAGOJİK ÜRÜN olarak sertifikalandırılmıştır.

Denemek için tıkla!

Duygusal Zekayı Temsil Eden Ana Beceriler Şunlardır:

 1. Öz Bilinç: Kişinin kendi duygularına olan hakimiyetini ve güvenini ifade eder. Öz bilinç sahibi olmak kişinin kendisindeki güçlü-zayıf yönleri bilmesi demektir.
 2. Duygu-Durum Kontrolü: Dürtülerin kontrolünü ifade eder. Değişime ayak uydurabilmeyi, kayıplara hayıflanmamayı, inisiyatif kullanabilmeyi, davranışları kontrol edebilmeyi ve benzeri durumları ifade eder.
 3. Empati Yeteneği: Başka insanların ihtiyaçlarını görebilmeyi, başkalarının haklılıklarını hesaplayabilmeyi, kısacası kendini başkalarının yerine koyarak objektif yorumlamayı ifade eder.
 4. İçsel Motivasyon: Kişinin kendisini yaşama ve hedeflerine tutunduran düşünceleri, elde edeceğine inandığı kazanımlarıdır.

Diğer Tanımlar:

Duygusal zeka nedir sorusunu yanıtlarken diğer zeka alanlarını da tanımlamanın faydalı olacağını belirtmiştik. İşte zekayı oluşturan 3 ana kategoriden, EQ dışındaki diğer ikisinin tanımı:

IQ – Mantıksal Zeka: Ölçümlenebilen zihinsel becerileri ve zekanın işlevsellik oranını ifade eder.

SQ – Ruhsal Zeka: IQ ile EQ’nun dengeli olmasından beslenir ve içsel huzuru ifade eder. Yani SQ, ruh sağlığını koruyabilme ve iç huzuru yakalayabilme potansiyelini ifade eder.