SAĞ BEYİN - SOL BEYİN ÖZELLİKLERİ VE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

ANA SAYFA / BLOG / Sağ Beyin – Sol Beyin Özellikleri Ve Geliştirme Yöntemleri
Son Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023

İnsan beyni davranış ve düşünme biçimine göre, sağ beyin – sol beyin şeklinde ikiye ayrılır. Henüz hangi bölümünü daha etkin kullandığınızı bilmiyorsanız aşağıdaki test ile kolayca öğrenebilirsiniz.

sağ-sol beyin testi

Sağ-Sol Beyin Testi

Beyninizin sanatsal, duygusal, mantıksal, gerçekçi yönlerini hangi oranlarda kullandığınızı ölçer ve detaylı raporlar verir.

Yapılan araştırmalara göre bizler, beynimizin gerçek potansiyelinin küçük bir bölümünü kullanırız. Dolayısıyla, beynimizin her daim geliştirilmeye müsait alanı vardır.

İdeal olan, beynin her iki bölümünü de dengeli kullanabilmektir. Test yardımı ile güçlü yönlerinizi tespit ettikten sonra MentalUP Beyin Egzersizleri ile zayıf bölümleri geliştirebilirsiniz.

MentalUP Beyin Egzersizleri

İnsanoğlu, çeşitli yöntemlerle beyin gelişimi sağlamaktadır. Bu yöntemlerin bir kısmı kendiliğinden gelişen organik yöntemler olduğu gibi bir kısmı da eğitim, egzersiz gibi ek uygulamalardan oluşmaktadır. Beynimizi geliştirerek zeka potansiyelimizi en iyi şekilde kullanma ihtiyacımız ise hayatımızı ve dünyayı daha yaşanılır kılma arzumuzdan gelir. Beyin geliştirme ihtiyacımızı sağlıklı karşılamak için;

 • Sağ beyin nedir, nasıl çalışır, nasıl düşünür?
 • Sol beyin nedir, nasıl çalışır, nasıl düşünür?
 • Sağ beyin geliştirme yöntemleri
 • Sol beyin geliştirme yöntemleri

Hakkında detaylı bir makale hazırladık. İnsan beyninin 18 yaşa kadar ana gelişim sürecini tamamladığını hatırlatarak bu makalenin özellikle çocuklarınıza fayda sağlamak adına hazırlanmış olduğunu belirtelim. Bununla birlikte bahsedilen yöntemlerin yetişkinlerde mevcut zeka potansiyelini korumaya yönelik oldukça etkili yöntemler olduğunu da hatırlatalım.

Sağ Beyin – Sol Beyin Geliştirme Yöntemleri

Görsel ve sesli beyin egzersizleri ile beynin sağ lobunu; sözel, sayısal, mantıksal egzersizler ile beynin sol lobunu geliştiren MentalUP Beyin Egzersizleri'ni İNCELEYİN

Sağ Beyin Özellikleri

Beynimizin yaratıcı kısmı sağ lobudur. Kişide sağ beyin baskın olması durumunda aşağıdaki özelliklerden bahsedilebilir.

 • Sağ beyin, görsel ve işitsel konularla ilgilenir.
 • İnsan, sezgilerinde beyninin sağ tarafını kullanır.
 • Aynı zamanda sağ beyin lobu, vücudun sol tarafını (organlarını) yönetir.
 • Görme ve duyma yoluyla öğrenir.
 • Gerçek üstü hayaller kurar, mecaz anlamlarla ilgilenir.

Sol Beyin Özellikleri

Beynimizin mantıksal kısmı sol lobudur. Kişide sol beyin baskın olması durumunda aşağıdaki özelliklerden bahsedilebilir.

 • Matematiksel işlemlerde başarılıdır.
 • Sebep-sonuç ilişkisini iyi kurar ve analitik düşünme becerisine sahiptir.
 • Kelime, sayı ve sembollerle ilgilenir.
 • Sol beyin lobu, vücudun sağ tarafını (organlarını) yönetir.
sağ beyin sol beyin

SAĞ BEYİN GELİŞTİRME EGZERSİZLERİ

Sağ beyin geliştirme yöntemleri ağırlıklı olarak sanatsal faaliyetler içerir. Sağ beyin gelişimi kişinin yaratıcı yönünü geliştirir.

sağ beyin geliştiren oyun

Bu sağ beyin geliştirme oyunu, çocukların görsel dikkat ve kelime adlandırma becerilerini de güçlendiriyor.

sağ beyin oyunu

Küçük Müzisyen oyunu, sağ beyin gelişimi ve müziksel ritmik zeka güçlendirme için en sevilen oyunlar arasında.

sağ beyin geliştirme oyunu

Bu sağ beyin güçlendirme oyunu; görsel dikkat ve görsel bellek becerilerini geliştirmek için hazırlandı.

Sağ beyin egzersizi

Sağ beyni geliştiren bu oyun, dikkat ve görsel tarama becerilerininin gelişimini destekler ve güçlendirir.

İşte sağ beyin geliştirme egzersizlerinden bazıları:

 • Resim çizmek,
 • Enstrüman çalmak,
 • Şarkı söylemek,
 • Kitap okumak,
 • Kurgu yapmak, kompozisyon çıkarmak,
 • Evcilik türü hayal gücü gerektiren oyunlar oynamak,
 • Renkli ve sesli zeka oyunları oynamak (Örnek: MentalUP Beyin Egzersizleri)

SOL BEYİN GELİŞTİRME EGZERSİZLERİ

Sol beyin geliştirme yöntemleri daha çok okullarda görmeye alışık olduğumuz dersleri hatırlatmaktadır. Bu doğru çünkü okul müfredatındaki matematik, fen bilgisi, Türkçe gibi ağırlık verilen dersler sol beyin gelişimi sağlamaktadır. Haftalık ders programlarında resim, müzik gibi sağ beyin gelişimi sağlayan derslere ise daha az zaman ayrılmaktadır.

Sol beyin geliştiren oyun

Bu sol beyin geliştirme oyunu, çocukların akıl yürütme ve planlama becerilerini güçlendiriyor.

sol beyin oyunu

10’u Bul oyunu, matematiksel beceriler ve planlama ile görsel dikkat becerileri için harika bir seçenektir.

sol beyin geliştirme oyunu

Bu sol beyin güçlendirme oyunu; görsel ve sürdürülebilir dikkat becerilerini geliştirir.

Sol beyin egzersizi

Sol beyni geliştiren bu egzersiz, matematik ve geometri becerilerini de geliştirme fırsatı sunar.

İşte sol beyin geliştirme egzersizlerinden bazıları:

 • Matematik problemleri çözmek,
 • Bulmaca çözmek,
 • Yazı yazmak
 • Kitap okumak (Kitap okumak hem sağ, hem de sol beyin geliştirme egzersizi niteliğindedir),
 • Yeni bir dil öğrenmek,
 • Evcilik türü hayal gücü gerektiren oyunlar oynamak,
 • Kuralları olan zeka ve strateji oyunları oynamak (Örnek: Satranç, Mangala, MentalUP)

MENTALUP BEYİN EGZERSİZLERİ İLE SAĞ-SOL BEYİN GELİŞİMİ SAĞLAYIN

Yazının devamında sağ beyin – sol beyin kavramları hakkında detaylı bilgi paylaşacağız ancak beynin her iki lobunu çalıştırmaya yönelik ortak egzersizlerden bahsetmek istiyoruz.MentalUP Beyin Egzersizleri zeka oyunları formatında tasarlanmıştır. Görsel zeka oyunları ve sesli beyin egzersizleri ile beynin sağ lobuna hitap ederken; sözel, sayısal, mantıksal zeka oyunları ile beynin sol lobuna hitap etmektedir. Dolayısıyla, çocukların okul başarısına olumlu etkileri olan eğlenceli bir uygulamadır.

MentalUP, okullarda (Doğa Okulları, Bahçeşehir Koleji, Okyanus Kolejleri) sol beyin geliştirmeye yönelik derslere ek olarak sağ beyin gelişimini de hızlandırmak için ders müfredatına eklenmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden onaylı, TÜBİTAK destekli, PEDAGOJİK ÜRÜN sertifikasına sahip MentalUP'a hemen üye olun.

Şimdi Deneyin

SAĞ-SOL BEYİN KAVRAMI

Sağ elini kullanarak yazı yazan birinin sol eliyle yazı yazmaya çalıştığını düşünün: Sol el, yazı yazmak üzere yıllarca kullanılmadığı için artık yazı konusunda esnekliğini yitirmiştir. Sağ elimizle kalem tutarken sol elimizle cetvel, gönye gibi eşyaları aktif bir şekilde kullanabiliriz. Tam tersini yapmak istediğimizde ise sağ elimizle gönyeyi güzel kullanamadığımızı fark ederiz. Yani, el-kollarımız aslında birbirini tamamladığını, her birinin kendince güçlü özellikleri olduğunu görürüz. Sağ beyin – sol beyin konusu da buna benzer.

Beyni hiç kullanmamak, sağlıklı bir insan için söz konusu olamaz ancak beynin sağ tarafını veya sol tarafını daha fazla kullanmak –kullanmış olmak- mümkün. En ideal durumun her iki tarafı da dengeli kullanmak olduğu görüşü yaygındır çünkü sağ beyin ile sol beyin birbirini tamamlayıcı özelliklere sahiptir. Tıpkı kollarımız için verdiğimiz örnek gibi: Beynimizin kullanılan bölümü (sağ-sol) pratikleşir, işlevselliği artar. Az kullanılan bölümü ise tembelleşir.

SOL BEYİN İLE SAĞ BEYİN ARASINDAKİ FARKLAR

SOL BEYİN SAĞ BEYİN
Mantıksaldır Duygusaldır
Matematiksel verilerle ilgilenir, dili iyi kullanır Görsel, sanatsal konularla ilgilenir
Pragmatiktir, sonuçlarla ilgilenir Niyete bakar, iyi niyet arar
Net sonuçlarla ilgilenir Sezgiseldir, sezgilerine güvenir
Sol beyin, akademik ve bilimsel konularda başarılıdır. Sağ beyin, insanı insan yapan özellikleri taşır. Duygusallık, sempati, empati, his ve şefkat.

Muhtemelen şuan beyninizin hangi tarafını daha etkin kullandığınızı merak ediyorsunuz. An itibariyle okuma işlemi yaptığınız için hem sol beyni, hem de sağ beyni çalıştırıyorsunuz. Peki, günlük yaşantınızda zihinsel becerilerinizi kullanma konusunda beyninizin hangi bölümü daha güçlü? Bu sorunun cevabını basit bir sol beyin-sağ beyin testi ile bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için "SAĞ BEYİN - SOL BEYİN TESTİ" başlıklı sayfayı ziyaret ediniz.

Görsel ve sesli beyin egzersizleri ile beynin sağ lobunu; sözel, sayısal, mantıksal egzersizler ile beynin sol lobunu geliştiren MentalUP Beyin Egzersizleri'ni İNCELEYİN

Sağ Beyin - Sol Beyin Hakkında Sık Sorulan Sorular

Sağ beyin baskın olursa kişide duygular ön planda olur. Ayrıca geniş bir hayal gücüne sahip olurlar ve sanat eserleri oluşturmada oldukça becerikli olurlar. Kimi zaman dalgın olsalar da empati, sempati, şefkat ve sezgileri diğer insanlara göre daha gelişkin olur. Görsel ve sanatsal konularda becerikli ve başarılı olurlar.
Sol beyin baskın olursa kişide mantık ön planda olur. Bununla birlikte matematiksel ve dilsel becerileri diğer insanlara göre daha gelişkin olur. Pragmatik ve gerçekçi olurlar, sonuçlarla ilgilenirler. Hayatlarında her zaman bir plan ve düzen vardır. Ayrıca akademik ve bilimsel alanlarda hem ilgili hem başarılı olurlar.
Sağ beyin genellikle yaratıcılık, sanat, müzik, mekânsal algı, duygusal işleme ve görsel- motor koordinasyon gibi görevleri yerine getirmekle ilişkilendirilir. Ayrıca, sağ beyin bedenin sol tarafını kontrol eder. Bununla birlikte, beyin karmaşık bir yapıya sahip olduğundan, birçok işlev her iki beyin yarım küresi tarafından da paylaşılır ve etkileşim halindedir.
Sol beyin, genellikle dil, mantık, matematik, analitik düşünme, sözel bellek, sıralama ve planlama gibi görevleri yerine getirmekle ilişkilendirilir. Ayrıca sol beyin, bedenin sağ tarafını kontrol eder. Ancak, beyin karmaşık bir yapıya sahip olduğundan, birçok işlev her iki beyin yarım küresi tarafından da paylaşılır ve etkileşim halindedir.
Sağ beyin ve sol beyin, insan beyninin iki yarısını oluşturur yarım kürelerdir (hemisfer). Sağ beyin ve sol beyin arasındaki farklar, birçok farklı çalışma alanında araştırılmıştır ve bazıları aşağıdaki gibi sıralanmıştır: Sol beyni gelişmiş kişiler; analitik düşünme, mantıksal düşünme, matematik becerisi, dil becerisi, kelime haznesi, okuma ve yazma becerileri, sözel anlatım alanlarında sağ beyinli kişilere göre daha başarılıdır. Sağ beyni gelişmiş kişiler ise yüzleri tanıma, müzik becerileri, sanatsal beceriler, renk ve şekil algısı, duygusal anlayış, algısal bütünlük, uzamsal beceriler ve beden dili kullanma konularında sol beyinli kişilere göre daha başarılıdır. Ancak, beyin karmaşık bir organdır ve birçok görevi yerine getirmek için her iki beyin yarısı da birlikte çalışır.