SAĞ BEYİN - SOL BEYİN ÖZELLİKLERİ VE GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

ANA SAYFA / BLOG / Sağ Beyin – Sol Beyin Özellikleri Ve Geliştirme Yöntemleri
Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018

İnsan beyni davranış ve düşünme biçimine göre, sağ beyin – sol beyin şeklinde ikiye ayrılır. Yapılan araştırmalara göre bizler, beynimizin gerçek potansiyelinin küçük bir bölümünü kullanırız.

Dolayısıyla, beynimizin her daim geliştirilmeye müsait bölümü vardır. Beyin kapasitemizin toplam sınırları belirli olsaydı bu durum yine değişmezdi çünkü beynin geliştirilebilir kısmını ölçümlemek farklı; geliştirip potansiyeli tam kullanmak farklı kavramlardır.

Sağ Beyin – Sol Beyin Geliştirme Yöntemleri

İnsanoğlu, çeşitli yöntemlerle beyin gelişimi sağlamaktadır. Bu yöntemlerin bir kısmı kendiliğinden gelişen organik yöntemler olduğu gibi bir kısmı da eğitim, egzersiz gibi ek uygulamalardan oluşmaktadır. Beynimizi geliştirerek zeka potansiyelimizi en iyi şekilde kullanma ihtiyacımız ise hayatımızı ve dünyayı daha yaşanılır kılma arzumuzdan gelir. Beyin geliştirme ihtiyacımızı sağlıklı karşılamak için;

 • Sağ beyin nedir, nasıl çalışır, nasıl düşünür?
 • Sol beyin nedir, nasıl çalışır, nasıl düşünür?
 • Sağ beyin geliştirme yöntemleri
 • Sol beyin geliştirme yöntemleri

Hakkında detaylı bir makale hazırladık. İnsan beyninin 18 yaşa kadar ana gelişim sürecini tamamladığını hatırlatarak bu makalenin özellikle çocuklarınıza fayda sağlamak adına hazırlanmış olduğunu belirtelim. Bununla birlikte bahsedilen yöntemlerin yetişkinlerde mevcut zeka potansiyelini korumaya yönelik oldukça etkili yöntemler olduğunu da hatırlatalım.

Sağ Beyin Özellikleri

Beynimizin yaratıcı kısmı sağ lobudur.

 • Sağ beyin, görsel ve işitsel konularla ilgilenir.
 • İnsan, sezgilerinde beyninin sağ tarafını kullanır.
 • Aynı zamanda sağ beyin lobu, vücudun sol tarafını (organlarını) yönetir.
 • Görme ve duyma yoluyla öğrenir.
 • Gerçek üstü hayaller kurar, mecaz anlamlarla ilgilenir.

Sol Beyin Özellikleri

Beynimizin mantıksal kısmı sol lobudur.

 • Matematiksel işlemlerde başarılıdır.
 • Sebep-sonuç ilişkisini iyi kurar ve analitik düşünme becerisine sahiptir.
 • Kelime, sayı ve sembollerle ilgilenir.
 • Sol beyin lobu, vücudun sağ tarafını (organlarını) yönetir.
sağ beyin sol beyin

SAĞ BEYİN GELİŞTİRME EGZERSİZLERİ

Sağ beyin geliştirme yöntemleri ağırlıklı olarak sanatsal faaliyetler içerir. Sağ beyin gelişimi kişinin yaratıcı yönünü geliştirir.

İşte sağ beyin geliştirme egzersizlerinden bazıları:

 • Resim çizmek,
 • Enstrüman çalmak,
 • Şarkı söylemek,
 • Kitap okumak,
 • Kurgu yapmak, kompozisyon çıkarmak,
 • Evcilik türü hayal gücü gerektiren oyunlar oynamak,
 • Renkli ve sesli zeka oyunları oynamak (Örnek: MentalUP Beyin Egzersizleri)

SOL BEYİN GELİŞTİRME EGZERSİZLERİ

Sol beyin geliştirme yöntemleri daha çok okullarda görmeye alışık olduğumuz dersleri hatırlatmaktadır. Bu doğru çünkü okul müfredatındaki matematik, fen bilgisi, Türkçe gibi ağırlık verilen dersler sol beyin gelişimi sağlamaktadır. Haftalık ders programlarında resim, müzik gibi sağ beyin gelişimi sağlayan derslere ise daha az zaman ayrılmaktadır.

İşte sol beyin geliştirme egzersizlerinden bazıları:

 • Matematik problemleri çözmek,
 • Bulmaca çözmek,
 • Yazı yazmak
 • Kitap okumak (Kitap okumak hem sağ, hem de sol beyin geliştirme egzersizi niteliğindedir),
 • Yeni bir dil öğrenmek,
 • Evcilik türü hayal gücü gerektiren oyunlar oynamak,
 • Kuralları olan zeka ve strateji oyunları oynamak (Örnek: Satranç, Mangala, MentalUP)

MENTALUP BEYİN EGZERSİZLERİ İLE SAĞ-SOL BEYİN GELİŞİMİ SAĞLAYIN

Yazının devamında sağ beyin – sol beyin kavramları hakkında detaylı bilgi paylaşacağız ancak beynin her iki lobunu çalıştırmaya yönelik ortak egzersizlerden bahsetmek istiyoruz.MentalUP Beyin Egzersizleri zeka oyunları formatında tasarlanmıştır. Görsel zeka oyunları ve sesli beyin egzersizleri ile beynin sağ lobuna hitap ederken; sözel, sayısal, mantıksal zeka oyunları ile beynin sol lobuna hitap etmektedir. Dolayısıyla, çocukların okul başarısına olumlu etkileri olan eğlenceli bir uygulamadır.

MentalUP, okullarda (Doğa Okulları, Bahçeşehir Koleji, Okyanus Kolejleri) sol beyin geliştirmeye yönelik derslere ek olarak sağ beyin gelişimini de hızlandırmak için ders müfredatına eklenmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden onaylı, TÜBİTAK destekli, PEDAGOJİK ÜRÜN sertifikasına sahip MentalUP'a hemen üye olun.

Şimdi Deneyin

SAĞ-SOL BEYİN KAVRAMI

Sağ elini kullanarak yazı yazan birinin sol eliyle yazı yazmaya çalıştığını düşünün: Sol el, yazı yazmak üzere yıllarca kullanılmadığı için artık yazı konusunda esnekliğini yitirmiştir. Sağ elimizle kalem tutarken sol elimizle cetvel, gönye gibi eşyaları aktif bir şekilde kullanabiliriz. Tam tersini yapmak istediğimizde ise sağ elimizle gönyeyi güzel kullanamadığımızı fark ederiz. Yani, el-kollarımız aslında birbirini tamamladığını, her birinin kendince güçlü özellikleri olduğunu görürüz. Sağ beyin – sol beyin konusu da buna benzer.

Beyni hiç kullanmamak, sağlıklı bir insan için söz konusu olamaz ancak beynin sağ tarafını veya sol tarafını daha fazla kullanmak –kullanmış olmak- mümkün. En ideal durumun her iki tarafı da dengeli kullanmak olduğu görüşü yaygındır çünkü sağ beyin ile sol beyin birbirini tamamlayıcı özelliklere sahiptir. Tıpkı kollarımız için verdiğimiz örnek gibi: Beynimizin kullanılan bölümü (sağ-sol) pratikleşir, işlevselliği artar. Az kullanılan bölümü ise tembelleşir.

SOL BEYİN İLE SAĞ BEYİN ARASINDAKİ FARKLAR

SOL BEYİN SAĞ BEYİN
Mantıksaldır Duygusaldır
Matematiksel verilerle ilgilenir, dili iyi kullanır Görsel, sanatsal konularla ilgilenir
Pragmatiktir, sonuçlarla ilgilenir Niyete bakar, iyi niyet arar
Net sonuçlarla ilgilenir Sezgiseldir, sezgilerine güvenir
Sol beyin, akademik ve bilimsel konularda başarılıdır. Sağ beyin, insanı insan yapan özellikleri taşır. Duygusallık, sempati, empati, his ve şefkat.

Muhtemelen şuan beyninizin hangi tarafını daha etkin kullandığınızı merak ediyorsunuz. An itibariyle okuma işlemi yaptığınız için hem sol beyni, hem de sağ beyni çalıştırıyorsunuz. Peki, günlük yaşantınızda zihinsel becerilerinizi kullanma konusunda beyninizin hangi bölümü daha güçlü? Bu sorunun cevabını basit bir sol beyin-sağ beyin testi ile bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için "SAĞ BEYİN - SOL BEYİN TESTİ" başlıklı sayfayı ziyaret ediniz.