ÇOCUK GELİŞİMİ DÖNEMLERİ VE BİLİNMESİ GEREKENLER!

ANA SAYFA / BLOG / Çocuk Gelişimi Dönemleri Ve Bilinmesi Gerekenler!
Son Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019

Gelişim: Bir oluşumu tamamlamak üzere ilerlemeyi-artışı ifade eder.

Çocuk gelişimi: Zihinsel ve fiziksel yönden hızla büyüyen çocukların, büyüme sürecinde yeni kazanımlar elde etmesine denir.

DİKKAT: Bu yazıda ebeveynleri ve eğitmenleri bilgilendirici önemli detaylar yer almaktadır.

Çocuk gelişimi; fiziksel, duygusal ve davranışsal özellikler göz önünde bulundurularak çeşitli dönemlere ayrılmıştır. Her dönemin önemli gereklilikleri vardır.

Çocuk gelişimi

Çocuğunun gelişim dönemlerinde problem yaşamak istemeyen veya mevcut bir problemle başa çıkmak isteyen aileler, çocuk gelişimi uzmanından destek almaya ihtiyaç duyabiliyorlar. Birazdan bu konuya da değineceğiz ancak öncesinde tüm anne babaların bilmesi gereken çocuk gelişimi dönemlerini kısaca hatırlayalım:

İçerisindeki 150+ zeka oyunu ve 200+ fiziksel egzersizle çocukların hem zihinsel hem de fizksel gelişimini destekleyen, pedagojik ürün sertifikalı MentalUP’ı incelemek için tıklayın!

ÇOCUK GELİŞİM DÖNEMLERİ & EVRELERİ

✅ Dev Rehber: Çocuk Gelişimi Hakkında Her Şey
✅ Özellikler: İpuçları & Önemli Bilgiler
✅ Faydalı: Ebeveynler & Çocuklar
✅ Yaklaşım: Eğitici & Bilimsel
 1. Yeni doğan dönemi: Bebeğin doğumundan itibaren ilk 4 haftalık sürece yeni doğan dönemi denir. Bu dönemde sadece fiziksel gelişim değil, psikososyal gelişim de başlamıştır.
 2. Bebeklik dönemi: Çocuğun, 2 yaşına kadar gözlemlenen gelişim dönemine bebeklik dönemi denir.
 3. İlk çocukluk dönemi: 2-6 yaş arası döneme denir. Bu dönemde çocuklar, toplum kurallarını kendi çevresiyle sınırlı olacak şekilde öğrenmeye başlar. Dili kavrar ve büyük bir gelişim gösterir. Sosyalleşme ve cinsiyet farkındalığı oluşmaya başlar. İlk çocukluk döneminin fiziksel-zihinsel en iyi eğitim, öğretim ve gelişim araçları oyunlardır. Oyun, çocuklar için en doğal ve en etkili öğrenme yöntemlerinden biridir.
 4. Son çocukluk dönemi: Bu dönem erkek çocuklarda 6-13 yaş aralığını kapsar. Kız çocuklarda ise 6-11 yaş arası döneme son çocukluk dönemi denir. Bu dönem zorunlu eğitim hayatının da başladığı önemli süreçlerden biridir.

Çocuk gelişimi, son çocukluk döneminde toplum kurallarını öğrenme, saygı duyma, saygın birey olma, sosyal ilişkileri geliştirme ve işbirliği yapmayı öğrenme şeklinde devam eder. Bu dönemde çocuklar, rekabet etmeyi, haklarını korumayı, sorumluluk sahibi olmayı da öğrenirler.

Son çocukluk dönemi, zeka gelişiminin son hız devam ettiği dönemlerden biridir. Dolayısıyla, bu evrede çocuğa ezbere dayalı bilgiyle birlikte analitik düşünme, akıl yürütme becerileri kazandırabilmek de önemlidir.

Bunu sağlamak için devlet okullarında Meb Zeka Oyunları dersi müfredata eklenmiştir. Dediğimiz gibi, zeka oyunları çocukların akıl yürütme becerilerini geliştiren en etkili araçlardan biridir. Özel okullarda da benzer akıl-zeka oyunları (Örnek: MentalUP Zeka Oyunları) ders olarak işlenmektedir.

Birçok okul-eğitim kurumu tarafından çocuk gelişimi ve eğitimi uygulaması olarak kullanılan MentalUP’ı çocuğunuz için bireysel olarak da kullanabilirsiniz. MentalUP çocukların zihinsel becerilerini geliştirir, ders ve okul başarılarını artırır.

MentalUP Çocuk Gelişimi Uygulaması:

Şimdi Deneyin

ÇOCUK GELİŞİMİ UZMANI NEDİR?

Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini inceleyen; dil, psikomotor ve duygusal gelişimlerini takip eden uzmanlara çocuk gelişimi uzmanı denir. Buradaki takip, sağlıklı yönlendirme ve yeri geldiğinde yapıcı müdahalelerde bulunma durumlarını ifade etmektedir.

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ UZMANLARININ GÖREVLERİ NELERDİR?

 • Ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında danışmanlık yapar,
 • Beyin gelişimi testleri uygular,
 • Dikkat ve zeka testi gibi zihinsel beceri testleri uygular,
 • Çocuklarda uyum problemlerini inceler, yardım ve yönlendirme yapar,
 • Davranış bozukluğu ve psikolojik problemleri olan çocuğa oyun terapisi uygulayabilir,
 • Çocukların bütünsel gelişimi için hem okulda hem de evde yapılabilecek etkinlikler konusunda öneriler sunar,
 • Yeni doğanda olabilecek sorunlar hakkında izlenim ve yönlendirme yapar,
 • Çocuk gelişim uzmanı, öğrenme güçlüğü olan çocuklara özel eğitim programı hazırlayabilir,
 • Yeme-içme ve uyku düzeni sağlamak için aile veya çocuğa yardım eder,
 • Çocuğun yaşına ve gelişim özelliklerine uygun oyuncak seçimi yapar,
 • Ergen psikolojisi hakkında ailelere danışmanlık yapar,
 • Çocukların fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı gelişmesini; aile, okul, sosyal çevre ilişkilerini sağlıklı yapılandırmasını sağlamak için gerekli tüm çalışmaları yaparlar.

Neden Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında Uzman Kişiler Tercih Edilmeli?

Çocuğunuza özel eğitim veya özel eğitim kurumu araştırırken dikkatli olmalısınız çünkü:

Çocuk gelişim uzmanları, çocukların yaşına uygun beceri ve davranışlara sahip olmaları için hem eğitimci hem de yönlendirici rol üstlenirler. Çocuk gelişimi dersleri ve çocuk psikolojisi konularına hâkimdirler. İşinin ehli bir çocuk gelişim uzmanı, eğitici oyunlar oynatma (uygulama) konusunda da oldukça donanımlıdır.

Çocuk gelişim uzmanı, çocuk için serbest zaman etkinlikleri düzenler. Uyku, beslenme ve oyun saati gibi periyodik tekrar eden aktiviteleri de sağlıklı bir şekilde yönetebilirler. Dolayısıyla, ebeveynler için iyi birer yardımcı rehberdirler. Örneğin, çocukların zeka gelişimi için bütün uzmanlar oyunların önemi üzerinde durur. Oyunların bir kısmı öğretici, bir kısmı ise zihinsel becerileri geliştirici etkiye sahiptir. Oyun oynamak çocukların motor becerilerini ve kas gelişimini de destekler. Oyun ile öğretme, oyunlaştırılmış eğitim başlı başına uzmanlık gerektirdiği için standart bir bakıcı yerine çocuk gelişim uzmanı tercih edilmelidir.

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ UZMANI OLMAK İÇİN:

Çocuk gelişimi bölümleri; çocukların gelişim süreçlerini en verimli şekilde planlayacak ve yönetecek mesleki personelleri yetiştirmek için kurulmuştur. Mesleki olarak “çocuk gelişimi uzmanı” ünvanına sahip olmak için üniversitelerin;

 • Çocuk Gelişimi - Önlisans

 • (Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışamazlar. Özel eğitim kurumlarında, özel işletmelerde, eğitimci, rehber, danışman ve ebeveyn yardımcısı gibi pozisyonlarda çalışabilirler.)

 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi - Lisans

 • (Pegagojik formasyon eğitiminden sonra KPSS’den yeterli puanı almaları durumunda kamu kurumlarında çalışabilirler.)
 • Okul Öncesi Öğretmenliği - Lisans

 • (Pegagojik formasyon eğitiminden sonra KPSS’den yeterli puanı almaları durumunda kamu kurumlarında çalışabilirler.)

Bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

NOT: Mesleki ve Anadolu teknik liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi alanından mezun olanlar, çocuk gelişimi önlisans programına sınavsız geçiş başvurusu yapabilirler.

Çocuk gelişimi mezunları aşağıdaki derslerin sınavlarından başarılı olmuş, diploma almaya hak kazanmış kişilerdir. Aşağıdaki liste önlisans derslerini kapsamaktadır. Lisans öğrencileri ise daha kapsamlı eğitimler almaktadır. Listeyi incelediğinizde önlisans eğitiminin dahi ne kadar kapsamlı olduğunu fark edeceksiniz.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dersi Aile Eğitimi Dersi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama Dersi
Eğitimde Araç Gereç Geliştirme Dersi Çocuk ve Drama Eğitimi Dersi Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı Dersi
Çocuk Gelişimi Dersi Türk Dili Dersi Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimi
Çocuk ve Oyun Dersi Yabancı Dil Dersi Çocuk Edebiyatı ve Medya
Temel Matematik Dersi Çocukta Sanat ve Yaratıcılık Dersi Kaynaştırma Eğitimi
Meslek Etiği Dersi Çocuk ve Müzik Dersi Okul Öncesi Eğitimde Program Geliştirme
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Çocukla İletişim Dersi Seçmeli dersler

Çocuk gelişimi uzmanlarının öğretmenlik mesleğini yapabilmesi için pedagojik formasyon eğitimi almaları gerekmektedir.

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte teknolojinin çocuklar için faydalı olacak şekilde yapılandırılması mümkün oldu. Bu konuda yapılmış en iyi çalışma: Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri, pedagoji alanında uzman doktorlar ve çocuk gelişimi uzmanları tarafından geliştirilen MentalUP Çocuk Gelişim Oyunları ’dır.