KAPAT

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE – 1 TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark D2 Blok No:1B06 Esenler/İstanbul adresinde bulunan Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket" veya "Satıcı" ) ile Şirket’e ait ve Şirket tarafından işletilen MentalUP mobil uygulamasındaki, www.mentalup.net ve www.mentalup.co web sitelerindeki (“MentalUP”) MentalUP zeka geliştirici oyun ürün/hizmetini (“Hizmet”) kullanan, Şirket’in Hizmeti’ni satın alan kişi (“Müşteri” veya “Tüketici”) arasında Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamda akdedilmiştir. Şirket ile Müşteri tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.2 Müşteri, Şirket’ten Hizmet satın alarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aynı şekilde Şirket de aşağıdaki hususları Müşteri’ye beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle, Hizmet’in satın alınması aşamasında Müşteri tarafından verilmiş olan ad-soyad/unvan, T.C. Kimlik numarası/vergi numarası ve telefon bilgilerinin doğruluğu Müşteri tarafından taahhüt edilmektedir.

MADDE – 2 SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

2.1. MÜŞTERİ SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.

2.2. TARAFLAR, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.

2.3. MÜŞTERİ, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.

2.4. TARAFLAR, SÖZLEŞME’NİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.

2.5. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

2.6. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

MADDE – 3 KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; MentalUP üzerinden alınan Hizmet’e ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE – 4 HİZMET VERENİN BİLGİLERİ
 • Ünvan: Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi
 • Adres: Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. D2 Blok Apt. No: 151 /1F/1B06 Esenler/İstanbul
 • Telefon: [+902124837292]
 • E-mail: info@ayasis.com
 • Faks No: [+902124837291]
 • MERSIS No: [0108074311500001]

MADDE – 5 MÜŞTERİNİN BİLGİLERİ

Adı/Soyadı: []
Telefonu: []
E-Posta: []

MADDE – 6 SÖZLEŞME KONUSU HİZMETE İLİŞKİN BİLGİLER
Sözleşme’nin tarihi, Hizmet’in türü ve gerçekleşme tarihi, satış bedeli, ödeme şekli ve ilgili detayları aşağıda belirtildiği gibidir:
 • Sözleşme Tarihi:
 • Sözleşme’nin Süresi: []’dır. İşbu Sözleşmenin bitiş tarihinden 24 saat önce Hizmet aboneliğinin iptal edilmemesi durumunda bu işbu Sözleşme kendiliğinden aynı şartlarla aynı süre için yenilenecektir.
 • Hizmet Türü: MentalUP üzerinden çocuklara özel beyin egzersizleri.
 • Hizmetin Gerçekleşme Tarihi: Satın almayı takiben gerçekleştirilecektir.
 • Vergiler Dahil Hizmetin Satış Fiyatı: []
 • Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Kartı

Hizmete ilişkin ek masraflar olması ve ilgili ek masrafların önceden hesaplanmaması halinde ek masraflar Müşteri tarafından ödenecektir.

MentalUP'ın bazı bölümlerine (temel sürümüne) ücretsiz erişebilmektedir. Kişiselleştirilmiş egzersiz programına erişim, tüm oyunlara sınırsız erişim, gelişmiş istatistiklere erişim, diğer kullanıcılarla karşılaştırmalar (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) gibi ek özelliklere sahip olan MentalUP'ın premium özelliklerine erişmek için, çevrimiçi abonelik yoluyla ödeme yapmanız gerekmektedir.

Müşteri tarafından verilen ödeme bilgilerinin geçersiz veya vadesi dolmuş olduğu Şirket tarafından saptanırsa, Şirket Müşteri’nin üyeliğini askıya almak veya iptal etme hakkını haizdir. Müşteriler, Hizmet ile ilgili olarak kullanacakları banka hesapları, kredi kartları ve tüm ödeme vasıtalarında hukuka uygun bir kullanma hakkına ve bu ödeme miktarları kapsamında tasarruf yetkisine sahip olduklarını beyan ve taahhüt ederler. Şirket, üçüncü taraflar aracılığıyla yapılan ödeme işlemleri kapsamında Müşteri’nin kredi/banka kartı numarasını toplamamakta, saklamamakta ve kullanmamaktadır.

Bazı aboneliklerde deneme süresi bulunabilir.

Promosyonlara, abonelik türüne ve satın alma sırasında seçilen süreye (ör. Aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık veya süresiz) bağlı olarak Müşteri’ye özel, farklı abonelik planları ve ücretleri sunulmaktadır.

Sözleşme’nin kurulduğu an geçerli abonelik dönemine ilişkin Hizmet ücreti otomatik olarak Müşteri kredi kartından/banka kartından tahsil edilecektir.

Abonelik İptali: Tüketici, aboneliği destek@mentalup.net adresine abonelik iptali talebine ilişkin mail göndererek dilediği zaman iptal edilebilir. İlgili yasaların izin verdiği ölçüde ödemelerin iadesi yoktur.

Bazı abonelik paketlerinde yenileme tarihinden 24 saat önce abonelik iptal edilmediği sürece abonelik paketi otomatik olarak yenilenmektedir. Satın alınan Hizmet iptal edilmediği sürece, yenileme dönemine ilişkin Hizmet ücreti otomatik olarak Müşteri kredi kartından/banka kartından yenilemenin gerçekleştirildiği zaman tahsil edilecektir.

Satın alımı takiben Müşteri tarafından ilgili planla ilgili daha detaylı bilgi talep edilmesi halinde, Müşteri, Şirket tarafından Müşteri’ye satın alımdan sonra gönderilecek e-postayı veya ayarlar sayfasını inceleyebilecektir.

Şirket’in abonelik planları kapsamında, bir dönem boyunca bir ödeme yapılır. Aylık bir plan satın alındıysa, bir ay için Müşteri’den bir defa ödeme alınır; yıllık bir plan satın alındıysa, Müşteri, bir yıl için bir defa ücretlendirilecektir. Müşteri’nin süresiz planı seçerek satın alması halinde, ömür boyu kullanım için bir defa ücretlendirilecektir.

Müşteri’nin ödemelerini kolaylaştırmak adına Şirket, bir üçüncü taraf ödeme işlemcisi kullanabilecektir.

Şirket’in uyguladığı ücretler, Müşteri’nin üyeliğinden sonraki bir tarihte değişebilir. Müşteri’nin aboneliği için fiyatlandırma artarsa, bu durum Müşteri’ye bildirilecek ve bu değişiklikler Müşteri’nin hesabına uygulamadan veya otomatik yenileme ile bağlantılı olarak ödeme alınmadan önce Müşteri’ye aboneliğini değiştirme fırsatı sunulmaktadır.

Müşteri’nin MentalUP “Süresiz” aboneliğini satın almış olması halinde, MentalUP premium özelliklerine, Hizmetler mevcut olduğu sürece erişimi olacaktır. Müşteri, üyeliğini başka birine devredemez. Şirket, Hizmetler’in ömrü konusunda herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır. Müşteri, “süresiz” plan satın alırken, MentalUP Hizmetleri’nin gelecekte değişebileceğini veya sonlanabileceğini kabul etmektedir.

MADDE – 7 CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki tüketici sıfatını haiz alıcılar için cayma hakkı ve kullanımı:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca;

Tüketici alıcı; Hizmet ifasına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, sözleşmenin kurulduğu günden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Tüketici alıcının cayma hakkının kullanılmasına ilişkin talebinin, Şirket’e ulaştığına ilişkin teyit bilgisi tüketici alıcıya derhal iletilecektir.

Ancak tüketici alıcının cayma hakkı (i) tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz ve tüketici alıcı bu sözleşmeler kapsamında cayma hakkı kullanamaz.

Yukarıdaki paragrafta yazan istisnai durumlar dikkate alındığında, tüketici alıcının cayma hakkına sahip olması ve bunu kullanması halinde satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört)gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketici alıcıyı borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketici alıcıya hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

Uygulanabilir olması halinde cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve elektronik posta bilgileri:

destek@mentalup.net

Müşteri’nin, Şirket ile kendisine ait olmayan, başka birinin ödeme bilgilerini paylaşması halinde ve söz konusu kişi tarafından iadenin talep edilmesi halinde ve hesap geri ödeme almaya uygunsa, o kişiye ödeme iadesi yapılabilecektir. Bu durum, Hizmet’in kesintiye uğramasına veya sonlandırılmasına neden olabilir.

MADDE – 8 MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmet bedeline ait düzenlenen fatura/faturaların müşteri nüshaları Müşteri’nin talebi üzerine Şirket'in merkez adresindeki işyerinde saklanır. Müşteri tarafından fatura/faturaların kendi adresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, Şirket tarafından belirlenecek kargo şirketi aracılığı ile kargo ücreti Müşteri tarafından ödenmek koşuluyla Müşteri’nin adresine gönderilebilir. Ayrıca Hizmet bedeline ait fatura/faturaların müşteri nüshaları Müşteri’nin onay vermesi halinde elektronik ortamda elektronik fatura olarak da Müşteri’nin MentalUP’a kayıt olurken vermiş olduğu e-mail adresine iletilebilir.

Müşteri, Hizmet’ten yararlanmak için MentalUP üzerinde gerekli prosedürleri yerine getirirken, Sözleşme konusu Hzmetlerden faydalanırken veya Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, MentalUP’ın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri'nin Şirket tarafından veya Şirket aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması ile ilgili sorumluluk tamamen Müşteri’ye aittir. Şirket’in sunduğu hizmetlerden yararlanan Müşteri, yalnızca hukuka uygun amaçlarla MentalUP üzerinde işlem yapabilir. Müşteri’nin, MentalUP dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Müşteri, MentalUP dahilinde bulunan, Şirket ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Müşteri’nin MentalUP üzerinde, işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MADDE – 9 DEVİR

Şirket işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Müşteri’nin ön iznini almaksızın 3. kişilere devredebilir.

MADDE – 10 DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme, [] tarihinde, Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili ihtilafların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözümleneceğini kabul etmektedirler.

Şirket’in şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri: Sözleşme konusu Hizmet ile ilgili şikayetler, destek@mentalup.net adresine mail gönderilerek Şirket’e iletilebilir.

Taraflar arasında sözleşmenin kurulmasından sonra Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin bir sureti alıcının burada belirtilen e-posta adresine mail yoluyla gönderilecektir.

Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünde temerrüde düşmesi halinde Satıcı’nın takdirinde olmak üzere, Hizmet’i derhal sona erdirebilecektir.

Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Müşteri ile Şirket arasında çıkabilecek sıkıntıları Şirket, iyiniyet ve dürüstlük kaideleri kapsamında çözmek için her türlü gayreti sarfedecektir.

İşbu Sözleşme Müşteri’nin elektronik onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MentalUP üzerinden yapılan işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca Taraflar’ı bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilir.

Sözleşme’de yapılacak olan her türlü değişiklik ancak yazılı tadiller ile mümkündür.

Müşteri, işbu Sözleşme dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, Şirket’in kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Şirket’i yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

İşbu Sözleşme’den dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Hizmet’in satın alındığı veya Müşteri’nin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.