KAPAT

ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. D2 Blok Apt. No: 151 /1F/1B06 Esenler/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 744964 sicil numarası ile kayıtlı Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (www.mentalup.net) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1) Zorunlu Çerezler

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.

2) Reklam/Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

3) İstatistik Çerezleri

Bu tür çerezler, internet sitemizin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, internet sitemizin kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, internet sitemizi daha işlevsel hale getirmektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İstatistik çerezler, internet sitemizin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, internet sitemizin kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, internet sitemizi daha işlevsel hale getirmektir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz, açık rıza vermeniz halinde, sizlere yönelik reklam/pazarlama faaliyetlerinin yapılması, sitemizin daha işlevsel kılınması ve kişiselleştirme (gizlilik tercihiniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak), amaçlarıyla sınırlı olarak, yurt dışında yerleşik hizmet aldığımız şirketler vasıtasıyla çerez kullanmamız sebebiyle yurt dışına aktarılabilecektir.

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Çerezin İsmi Çerezin Amacı Servis Sağlayıcı Çerez Tipi Çerezin Saklama Süresi
_dc_gtm_UA-# Google Tag Manager tarafından bir Google Analytics komut dosyası etiketinin yüklenmesini kontrol etmek için kullanılır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
_gid Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
_hjAbsoluteSessionInProgress Bu çerez, bir web sitesinin farklı ziyaretçiler tarafından kaç kez ziyaret edildiğini saymak için kullanılır.
Bu, ziyaretçiye bir kimlik atayarak yapılır, böylece ziyaretçi iki kez kayıt yaptırmaz.
mentalup.net Birinci Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
_hjFirstSeen Bu çerez, ziyaretçinin daha önce web sitesini ziyaret edip etmediğini veya web sitesinde yeni bir ziyaretçi olup olmadığını belirlemek için kullanılır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
_hjIncludedInPageviewSample Kullanıcı gezintisinin ve etkileşimlerinin web sitesinin veri analitiğine dahil edilip edilmediğini tespit etmek için kullanılır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
_hjIncludedInSessionSample Ziyaretçilerin web sitesi-davranışındaki verileri kaydeder. Bu, dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
_hjSession_# Ziyaretçinin ziyaret sayısı, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların okunduğu gibi istatistikleri toplar. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
criteo_write_test Üçüncü taraf reklamverenlerin ziyaretçiyi ilgili reklamlarla hedeflemesine olanak tanıyan ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran
üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.
mentalup.net Birinci Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
cto_tld_test Ziyaret ve cihazlarda ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılır. Bu, web sitesinin ziyaretçiye ilgili reklam sunmasını sağlar - hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
CookieConsent Mevcut etki alanı için kullanıcının çerez onay durumunu saklar mentalup.net Birinci Taraf Çerez 1 yıl süreyle saklanmaktadır.
_hjSessionUser_# Ziyaretçinin ziyaret sayısı, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların okunduğu gibi istatistikleri toplar. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 1 yıl süreyle saklanmaktadır.
__gads Kullanıcıya hangi reklamların görüntülendiğini kaydetmek için kullanılır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 1 yıl süreyle saklanmaktadır.
__gpi Birden çok web sitesinde kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, reklamın web sitesi üzerindeki alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 1 yıl süreyle saklanmaktadır.
cto_bundle Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 13 gün süreyle saklanmaktadır.
_fbp Facebook tarafından üçüncü taraf reklamverenlerden gerçek zamanlı teklif gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 3 ay süreyle saklanmaktadır.
_gaexp Bu çerez, Google Analytics tarafından ziyaretçinin pazarlama deneylerine dahil olup olmadığını belirlemek için kullanılır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 3 ay süreyle saklanmaktadır.
_gcl_au Google Adsense tarafından, hizmetlerini kullanarak web sitelerinde reklam verimliliğini denemek için kullanılır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 3 ay süreyle saklanmaktadır.
_ga Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 399 gün süreyle saklanmaktadır.
_ga_# Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiği ve ilk ve en son ziyaret için tarihleri ​​hakkında veri toplamak için kullanılır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez 399 gün süreyle saklanmaktadır.
google_auto_fc_cmp_setting Mevcut etki alanı için kullanıcının çerez onay durumunu saklar. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Kalıcı olarak saklanırlar.
cto_bundle Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Kalıcı olarak saklanırlar.
google_experiment_mod# Google Adsense tarafından, hizmetlerini kullanarak web sitelerinde reklam verimliliğini denemek için kullanılır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Kalıcı olarak saklanırlar.
ASP.NET_SessionId Ziyaretçi oturum durumunu sayfa istekleri arasında korur. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
CORRECT_LIST_VISUAL Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
CURRENT_GAME_INDEX Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
CURRENT_GAME_INDEX_VISUAL Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
durationtype Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
ga_dp Sitedeki üyelik başlatmaların hangi web sayfalarından Olduğunun Takip edilmesi için Google Analytics'e Aktarılan çerezler dir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
gamecatid Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
gameid Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
gameInfoTitle Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
gameinstruction Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
gamename Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
gametype Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
IQ_TEST Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
langOption Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
level Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
maxlevel Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
otherUsersAvgScore Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
page Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
pausedInfoTitle Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
SCORE_LIST Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
SCORE_LIST_VISUAL Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
soundEnable Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
soundType Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
timerIsActive Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
timeTitle Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
VISUAL_TEST Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
WRONG_LIST_VISUAL Sitedeki oyunların çalışması için gerekli olan çerezlerdir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
_hjTLDTest Web sitesindeki kullanıcıların davranışı hakkındaki istatistiksel verileri kaydeder. Web sitesi operatörü tarafından dahili analiz için kullanılır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
referrer Kullanıcının son URL adresini kaydederek web sitesine nasıl ulaştığını tespit eder. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
fbssls_# Ziyaretçinin web sitesinde yorum sistemini kullanması ve ziyaretçinin hangi blogları/makaleleri okuduğu hakkında veri toplar. Bu pazarlama amacıyla kullanılabilir. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
GoogleAdServingTest Kullanıcıya hangi reklamların görüntülendiğini kaydetmek için kullanılır. mentalup.net Birinci Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
test_cookie Kullanıcının tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için kullanılır. doubleclick.net Üçüncü Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
gdpr Ziyaretçinin çerez onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler. Bu, çerez onay kutusunun yeniden giriş sırasında tekrar sunulmamasını sağlar. id5-sync.com Üçüncü Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
callback Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar. Bu, web sitesinin aynı reklamı kaç kez gösterildiklerini sınırlamasını sağlar. id5-sync.com Üçüncü Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
car Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. id5-sync.com Üçüncü Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
cf Üçüncü taraf reklamverenlerin ziyaretçiyi ilgili reklamlarla hedeflemesine olanak tanıyan ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. id5-sync.com Üçüncü Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
cip Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. id5-sync.com Üçüncü Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
cnac Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. id5-sync.com Üçüncü Taraf Çerez 1 gün süreyle saklanmaktadır.
visitor-id Bu çerez ziyaretçi hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgiler, web sitesinin operatöründe dahili analizler için saklanacaktır - Dahili Analytics, web siteleri tarafından alan adlarını optimize etmek için kullanılır. media.net Üçüncü Taraf Çerez 1 yıl süreyle saklanmaktadır.
IDSYNC Ziyaret ve cihazlarda ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılır. Bu, web sitesinin ziyaretçiye ilgili reklam sunmasını sağlar - hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. analytics.yahoo.com Üçüncü Taraf Çerez 1 yıl süreyle saklanmaktadır.
tuuid Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla kullanıcının web sitesine ziyaretleri, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi ziyaretçi verilerini toplar. bidswitch.net Üçüncü Taraf Çerez 1 yıl süreyle saklanmaktadır.
tuuid_lu Bidswitch.com'un ziyaretçiyi birden fazla web sitesinde izlemesini sağlayan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, BidSwitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesini ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlar. bidswitch.net Üçüncü Taraf Çerez 1 yıl süreyle saklanmaktadır.
CMID Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla kullanıcının web sitesine ziyaretleri, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi ziyaretçi verilerini toplar. casalemedia.com Üçüncü Taraf Çerez 1 yıl süreyle saklanmaktadır.
uid Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla kullanıcının web sitesine ziyaretleri, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi ziyaretçi verilerini toplar. criteo.com Üçüncü Taraf Çerez 1 yıl süreyle saklanmaktadır.
IDE Google DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedeflenen reklamlar sunmak amacıyla reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcının eylemlerini kaydetmek ve bildirmek için kullanılır. doubleclick.net Üçüncü Taraf Çerez 1 yıl süreyle saklanmaktadır.
A3 Birden çok web sitesinde kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, reklamın web sitesi üzerindeki alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. yahoo.com Üçüncü Taraf Çerez 1 yıl süreyle saklanmaktadır.
am_tokens Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. exchange.mediavine.com Üçüncü Taraf Çerez 13 gün süreyle saklanmaktadır.
am_tokens_eu-v1 Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. exchange.mediavine.com Üçüncü Taraf Çerez 13 gün süreyle saklanmaktadır.
criteo Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. exchange.mediavine.com Üçüncü Taraf Çerez 13 gün süreyle saklanmaktadır.
mv_tokens Üçüncü taraf reklam verenlerin ziyaretçiyi ilgili reklamlarla hedeflemesine olanak tanıyan ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. exchange.mediavine.com Üçüncü Taraf Çerez 13 gün süreyle saklanmaktadır.
mv_tokens_eu-v1 Üçüncü taraf reklam verenlerin ziyaretçiyi ilgili reklamlarla hedeflemesine olanak tanıyan ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. exchange.mediavine.com Üçüncü Taraf Çerez 13 gün süreyle saklanmaktadır.
demdex Semantik içerik analizi için kullanılan benzersiz bir kimlik aracılığıyla, kullanıcının web sitesindeki gezinmesi kaydedilir ve hedeflenen reklamları görüntülemek için anketlerden ve benzer kayıtlardan çevrimdışı verilerle bağlantılıdır. demdex.net Üçüncü Taraf Çerez 179 gün süreyle saklanmaktadır.
dpm Üçüncü taraf reklamverenlerin ziyaretçiyi ilgili reklamlarla hedeflemesine olanak tanıyan ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. demdex.net Üçüncü Taraf Çerez 179 gün süreyle saklanmaktadır.
kuid_ Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik hedeflenen reklamlar için kullanılır. krxd.net Üçüncü Taraf Çerez 179 gün süreyle saklanmaktadır.
CONSENT Ziyaretçinin çerez afişindeki pazarlama kategorisini kabul edip etmediğini tespit etmek için kullanılır. Bu çerez, web sitesinin GDPR uyumu için gereklidir. google.com Üçüncü Taraf Çerez 2 yıl süreyle saklanmaktadır.
PugT Ziyaretçinin tarayıcısında çerezlerin kaç kez güncellendiğini belirlemek için kullanılır. Web sitesinin sunucu verimliliğini optimize etmek için kullanılır. pubmatic.com Üçüncü Taraf Çerez 29 gün süreyle saklanmaktadır.
data-c Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. media.net Üçüncü Taraf Çerez 29 gün süreyle saklanmaktadır.
data-c-ts Web siteleri arasında kullanıcıyla ilgili verileri toplar - bu veriler reklamı daha alakalı hale getirmek için kullanılır. media.net Üçüncü Taraf Çerez 29 gün süreyle saklanmaktadır.
KRTBCOOKIE_# Aynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında iade ziyaretleri sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır. pubmatic.com Üçüncü Taraf Çerez 29 gün süreyle saklanmaktadır.
tuuid Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla kullanıcının web sitesine ziyaretleri, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi ziyaretçi verilerini toplar. 360yield.com Üçüncü Taraf Çerez 3 ay süreyle saklanmaktadır.
tuuid_lu Bidswitch.com'un ziyaretçiyi birden fazla web sitesinde izlemesini sağlayan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, BidSwitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesini ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlar. 360yield.com Üçüncü Taraf Çerez 3 ay süreyle saklanmaktadır.
um Ziyaretçinin sosyal medyada davranışını kaydeder - reklam -alaklığı ve genel hedeflemeyi optimize etmek için kullanılabilir. 360yield.com Üçüncü Taraf Çerez 3 ay süreyle saklanmaktadır.
umeh Ziyaretçinin tercihlerine dayalı alakalı reklamları sunmak için ziyaretçileri birden fazla web sitesinde izlerdi. 360yield.com Üçüncü Taraf Çerez 3 ay süreyle saklanmaktadır.
uuid2 Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik hedeflenen reklamlar için kullanılır. adnxs.com Üçüncü Taraf Çerez 3 ay süreyle saklanmaktadır.
CMPRO Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar - bu, web sitesinin aynı reklamı kaç kez gösterildiklerini sınırlamasını sağlar. casalemedia.com Üçüncü Taraf Çerez 3 ay süreyle saklanmaktadır.
CMPS Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla kullanıcının web sitesine ziyaretleri, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi ziyaretçi verilerini toplar. casalemedia.com Üçüncü Taraf Çerez 3 ay süreyle saklanmaktadır.
CMTS Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla kullanıcının web sitesine ziyaretleri, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi ziyaretçi verilerini toplar. casalemedia.com Üçüncü Taraf Çerez 3 ay süreyle saklanmaktadır.
fr Facebook tarafından üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır. facebook.com Üçüncü Taraf Çerez 3 ay süreyle saklanmaktadır.
rc::a Bu çerez insanlar ve botlar arasında ayrım yapmak için kullanılır. Bu, web sitelerinin kullanımı hakkında geçerli raporlar yapmak için web sitesi için faydalıdır. google.com Üçüncü Taraf Çerez Kalıcı olarak saklanırlar.
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar. youtube.com Üçüncü Taraf Çerez Kalıcı olarak saklanırlar.
yt-remote-connected-devices Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar. youtube.com Üçüncü Taraf Çerez Kalıcı olarak saklanırlar.
yt-remote-device-id Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar. youtube.com Üçüncü Taraf Çerez Kalıcı olarak saklanırlar.
rc::c Bu çerez, insanlar ve botlar arasında ayrım yapmak için kullanılır. google.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
rc::e Bu çerez, insanlar ve botlar arasında ayrım yapmak için kullanılır. google.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
collect Ziyaretçinin cihazı ve davranışı hakkında Google Analytics'e veri göndermek için kullanılır. Ziyaretçiyi, cihazlar ve pazarlama kanalları arasında izler. google-analytics.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
cksync.php Bu çerez, çerez veri senkronizasyonunun etkin veya devre dışı olup olmadığını belirlemek için kullanılır - Çerez veri senkronizasyonu, çeşitli alanlarda ziyaretçi verilerini senkronize etmek ve toplamak için kullanılır. media.net Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
xuid Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 3lift.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
pixel Birden çok web sitesinde kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, reklamın web sitesi üzerindeki alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. adform.net Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
ul_cb/sync Birden çok web sitesinde kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, reklamın web sitesi üzerindeki alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. bidswitch.net Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
rum Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla kullanıcının web sitesine ziyaretleri, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi verileri toplar. casalemedia.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
dis/rtb/appnexus/cookiematch.aspx Üçüncü taraf reklamverenlerin ziyaretçiyi ilgili reklamlarla hedeflemesine olanak tanıyan ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. criteo.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
demconf.jpg Üçüncü taraf reklamverenlerin ziyaretçiyi ilgili reklamlarla hedeflemesine olanak tanıyan ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. demdex.net Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
pagead/landing Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar - bu, web sitesinin aynı reklamı kaç kez gösterildiklerini sınırlamasını sağlar. doubleclick.net Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
ads/ga-audiences Google AdWords tarafından, ziyaretçilerin web siteleri arasındaki çevrimiçi davranışlarına dayanarak müşterilere dönüşmesi muhtemel ziyaretçileri yeniden etkileşime geçmek için kullanılır. google.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
pagead/1p-user-list/# İzler Kullanıcı birden çok web sitesinde belirli ürünlere veya olaylara ilgi göstermişse ve kullanıcının siteler arasında nasıl gezintiğini algılıyorsa. Bu, reklam çabalarının ölçülmesi için kullanılır ve web siteleri arasında yönlendirme ücretlerinin ödenmesini kolaylaştırır. google.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
pagead/landing Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar - bu, web sitesinin aynı reklamı kaç kez gösterildiklerini sınırlamasını sağlar. google.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
s/966/9.gif Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. id5-sync.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
sync Web sitesini optimize etmek ve web sitesinde reklamı daha alakalı hale getirmek için kullanıcı davranışı ve etkileşimi hakkında veri toplar. matching.ivitrack.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
visitor/sync Bu çerez belirli ziyaretçileri segmentlere atamak için kullanılır, bu segmentasyon web sitesindeki ziyaretçi davranışına dayanır - segmentasyon daha büyük grupları hedeflemek için kullanılabilir. omnitagjs.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
AdServer/Pug Ziyaretçi web sitesine girdiğinde bir zaman damgası belirler. Bu, web sitesinde analitik amaçlar için kullanılır. pubmatic.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
redir Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. smartadserver.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
cs Bu çerez, birden fazla web sitesinden ziyaretçi verileri toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır-bu ziyaretçi verilerinin alışverişi normalde üçüncü taraf bir veri merkezi veya reklam değişimi tarafından sağlanır. thebrighttag.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
YSC Kullanıcının gördüğü YouTube'dan hangi videoların istatistiklerini korumak için benzersiz bir kimlik kaydeder. youtube.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
yt-remote-cast-available Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar. youtube.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
yt-remote-cast-installed Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar. youtube.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
yt-remote-fast-check-period Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar. youtube.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
yt-remote-session-app Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar. youtube.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.
yt-remote-session-name Gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar. youtube.com Üçüncü Taraf Çerez Oturum süresince saklanırlar.

İlgili Kişilerin Talepleri

Kişisel Verilerin 6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre [Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. D2 Blok Apt. No: 151 /1F/1B06 Esenler/İstanbul] adresine yazılı olarak veya e-postanızın sistemimizde kayıtlı bulunması halinde info@mentalup.net e-posta adresine iletebilirsiniz.

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Seçilenleri Kabul Et” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Bilginize sunarız.