KAPAT

Kullanım Şartları ve Koşulları

1. Giriş

Lütfen mentalup.net web sitesindeki veya MentalUP mobil uygulamasındaki (“MentalUP”) hizmetleri kullanmadan önce şart ve koşulları (“Kullanım Şartları”) dikkatle okuyun. MentalUP’a erişerek, görüntüleyerek veya kullanarak işbu Kullanım Şartları’nı okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullar ile bağlı olacağınızı, geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyacağınızı kabul etmektesiniz. Aşağıdaki Kullanım Şartları’ndan herhangi birini kabul etmiyorsanız, lütfen MentalUP’ı kullanmayın. MentalUP "Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark D2 Blok No:1B06 Esenler/İstanbul" adresinde bulunan Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından kontrol edilmekte ve işletilmektedir. Kullanım Şartları’nı ve MentalUP’ta yer alan tüm bilgi ve belgeleri her an düzenleme, değiştirme veya güncelleme hakkı yalnızca Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.’ye aittir. Kullanım Şartları’nda yapılan herhangi bir değişiklik, MentalUP’ta yayınlandığı andan itibaren geçerli sayılacaktır. Kullanım Şartları’nın kapsamından ve yapılan değişikliklerden haberdar olmanız için bu Kullanım Şartları’nı düzenli olarak gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Bu gibi düzenleme, değişiklik veya güncellemelerin yayınlamasının ardından MentalUP’ı kullanarak, değiştirilmiş şartları kabul etmiş sayılırsınız. Kullanım Şartları’nı ihlal ettiği kanaatine vardığı herhangi bir kişinin erişimini reddetme hakkı tarafımıza aittir. Ayrıca, Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda, MentalUP’ta tanımlanan hizmetlere ve programlara ilişkin geliştirmeler veya değişiklikler yapabilir. MentalUP’ı ve MentalUP aracılığıyla sağladığımız hizmetleri kullanarak en az 18 yaşında olduğunuzu (veya reşit olma yaşının 18 olmadığı bir yerde yaşıyorsanız, orada geçerli olan reşit olma yaşınıza geldiğinizi) ya da bu Kullanım Şartları’nı ebeveyniniz veya yasal vasiniz ile birlikte incelediğinizi ve o kişinin işbu Kullanım Şartları’nı sizin adınıza kabul ettiğini ve bu şartlara uymanızın tam sorumluluğunu aldığını onaylamış kabul edilirsiniz.

2. Hesap Bilgileri

Her kullanıcı, bu MentalUP’taki hizmetlere ad, soyad, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girmek suretiyle oluşturacağı bir hesap ile erişim sağlayacaktır. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

3. Hizmetler

Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, tabletlerde veya kurumsal web sitesinde, zihinsel potansiyeli etkin kullanmayı sağlayan ve problem çözme yeteneğini geliştirici hafıza egzersizleri, dikkat ve konsantrasyon egzersizleri, mantık ve muhakeme egzersizleri, görsel zeka ve kavramlaştırma egzersizleri gibi çeşitli beyin egzersizleri hizmetleri sunmaktadır. Kullanıcı, oluşturacağı hesap ile Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından sunulan hizmetlerden 7 gün boyunca herhangi bir bedel ödemeksizin yararlanma hakkına sahiptir. Bu sürenin bitiminde, kullanıcı ancak 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık veya süresiz paketlerden herhangi birini satın almak koşuluyla hizmetlerden yararlanmaya devam edebilir.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, MentalUP’ta bulunan hizmetlerden yararlandığı sırada,
  • “Kullanıcı adı” ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
  • Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.’ye ait olduğunu;
  • Verilen hizmetleri veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.’nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan doğan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.’nin bu kullanıcının hesabını ya da hesabının kullanıcı adı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya MentalUP üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
  • MentalUP’ta bulunan hizmetler kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, MentalUP’ın kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.’den tazminat talep etmemeyi; kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Fikri Mülkiyet

MentalUP’ta bulunan tüm materyaller; metinler, görseller, illüstrasyonlar, ses klipleri, videolar, oyunlar ve yazılımlar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. mülkiyetindeki ve kontrolündeki tüm telif hakları; markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları tahtında korunmaktadır. MentalUP’ta bulunan ve tarafımıza ait olan, tarafımızca işletilen, lisanslanmış olan ya da kontrol edilen tüm materyaller yalnızca ticari olmayan şahsi kullanımınız için tarafınıza sağlanmıştır. Bahsi geçen materyaller hiçbir suretle indirilemez, kopyalanamaz, tekrar üretilemez, yayınlanamaz, yüklenemez, iletilemez, dağıtılamaz, geri derlenemez, tersine tasarlanamaz ve işbu Kullanım Şartları’nın açıkça izin verdiği kullanım şekilleri dışında kullanılamaz.

6. Gizlilik

Hizmetlerimizin kullanımı sırasında kullanıcı tarafından sağlanan kişisel bilgiler Gizlilik Politikamıza uygun olarak işleme tabi tutulacaktır.

7. Tazminat

Kullanıcı, işbu Kullanım Şartları’nın ihlalinden doğan tüm üçüncü şahıs iddialarına, taleplerine, taahhütlerine, makul avukat masrafları da dahil tüm masraf ve harcamalarına karşı Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. ve yetkililerinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, temsilcilerinin, dağıtıcılarının ve bağlı kuruluşlarının zararlarını tazmin etmeyi taahhüt eder.

8. Taahhütlerin Feragati ve Yükümlülükler

MentalUP’taki materyaller “olduğu haliyle” ve MentalUP hizmetlerinin hükümlerine ilişkin herhangi bir garanti ya da taahhüt olmaksızın sağlanmaktadır. Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti., MentalUP’ın yaratımında ve yapımında yer almış hiçbir şahıs, bu materyallerin içerdiği işlevlerin kesintisiz ya da hatasız olacağını garanti ve taahhüt etmez. MentalUP’ta bulunan tüm materyaller yalnızca eğitsel amaçlar için sağlanmıştır. Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. MentalUP’taki materyallerin kullanımına, kullanım sonuçlarına, doğruluğuna, kesinliğine, güvenilirliğine dair garanti vermez ve hiçbir beyanda bulunmaz.

9. Yargısal Konular

İşbu Kullanım Şartları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. MentalUP’ta verilen hizmetten doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Kullanım Şartları’nın herhangi bir hükmü yasa dışı, hükümsüz veya herhangi bir sebepten dolayı uygulanamaz olursa söz konusu hüküm, Kullanım Şartları’ndan ayrı addedilir ve kalan hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilirliği bundan etkilenmez.

10. Fesih

Kullanıcı, dilediği zaman üyeliğini sona erdirebilme hakkına sahiptir. Ancak üyeliğin sona ermesi anında tarafların birbirinden olan alacak hakları etkilenmez.